Bàn xoay sòng bạc欢迎您!

天天利财现金管理工具

“天天利财”是由Bàn xoay sòng bạc推出的,经深交所批准的,限定于Bàn xoay sòng bạc与本公司客户之间的质押式报价回购。1天期品种收益率事前约定,远高于同期银行活期存款利率,提高客户闲置资金利用率。

关注“Bàn xoay sòng bạc”微信服务号
HTML MAP|XML MAP|TXT MAP